Forside | Om os | Kontakt   

 Tilbage     
Eid Milad-un-Nabi, Profeten Mohammed’s () fødselsdags program

I anledningen af Profeten Mohammed’s ()Fødselsdag havde Muslim Youth League æren af at afholde et stort arrangement i Risingfestsal, Odense. Interessen for programmet var så stor, at der nærmest opstod et positivt problem, nemlig manglen på stole.Forstørre, Klik på plakaten


  
Hvad der var essensen af hele festen, kan den undernævnte tekst belyse. Vi må aldrig glemme at hylde profeten Mohammeds () lære, principper og den smukke personlighed hvilken også Gud i Koranen udtaler sig om:

” Og VI (Gud) har ikke sendt dig (Mohammed ()) til andet end en velsignelse for hele menneskeheden”. 21:107

Profetens bedrift ()
"”Hvad er det, der gør profeten Mohammed (fred være med Dem ()) så speciel?

Svaret er let!

Profeten () var den første og mest revolutionære af sin tid. Han proklamerede en meddelelse og fremsatte en filosofi, der stod i direkte modsætningsforhold til den almindelige fremgangsmåde og til traditionel arabisk skik og sædvane.
Han proklamerede Guds enhed og uforlignelighed, mens araberne endnu troede på mange guder og myter.

Han proklamerede menneskehedens ligeret i en tid, hvor den sociale orden i Arabien og andre stater i verden var baseret på overlegenhed i race og hudfarve. Han bragte håb om frihed for slaverne i en tid, hvor Mekka såvel som andre rigers velstand var baseret på slaveri og udbytning. Han genetablerede kvindernes rettigheder i en tid, hvor befolkningen i Arabien dræbte nyfødte pigebørn. Han afskaffede diskriminationen af race og hudfarve, mens resten af verden praktiserede racisme under forskellige former.

Hans budskab var for de fornedrede, de undertrykte, de fattige og for de unge, for alle dem, der var uden for det etablerede samfund og udlukket fra de højeste positioner i samfundet. Hans største bedrift var derfor at forkynde budskabet om islam og give en ny social-økonomisk orden baseret på lighed, gensidig hjælp og fælles indsats.

Kirsten Steen Larsen