Forside | Om os | Kontakt   

Ordliste / Ordbog  Tilbage     
Når man læser tekster på Sufisme.dk, vil man med rimelig sandsynlighed kunne finde ord, som man hverken kan finde i en nudansk ordbog eller umiddelbart har mulighed for at slå dem op et andet sted. Dette øjemed har vi valgt at bringe et væld af ord, som læseren vil kunne have stor glæde af.

Det skal vides, at et fremmedord skrevet på dansk f.eks. Hadith vil i forskellige tekster både kunne findes skrevet som Hadith, Hadis eller Ahadis mm.. Dette hænger naturligvis sammen med, hvordan den pågældende forfatter mener, at ordet skal skrives/udtales.

Ordliste
Abdals Åndelige leder, som udgør i alt 70. Når en dør kommer der en anden
Abraham (Ibrahim) Stamfader til araberne gennem Ismael. En af islams største Profeter. Iflg. Koranen ødelagde han afgudsdyrkernes statuer, og derfor ville de brænde ham, men Allah kølnede ilden (Koran 21,58-69)
Adam Guds vicekonge (Khalif) på jorden. Alle engle skulle kaste sig ned for ham (Koran 2). Men da han havde spist den forbudne frugt, forlod han paradiset, men blev dog den første Profet
Al-Hai Den Levende (et af Allahs 99 navne)
Al Halladj Arabisk sufi 858-922. Henrettet som gudsbespotter, fordi han sagde, at Gud var i ham ("ana - al- haq" - "jeg er sandheden/den virkelige"). Sufien Farid ud-Din Attar har tydeligt sympati for hans tanker, men pointerer dog: "1 bliver ikke Gud, men nedsænket i Gud"
Alif Det første bogstav i det arabiske alfabet
Allah Ismul adhim (det højeste navn)
Amir/emir Prins eller kommandant.
Arafa Bjerg i nærheden af byen Mekka, stedet bliver besøgt under den store pilgrimsfærd "Hajj"
Ashura Jubilæum ved martyrdom af Hazrat Imam Hussain (RA), søn af Ali (RA), den 9. / 10. dag af den Islamiske måned "Muharram"

Badr Badr var det sted lige udenfor byen Madina, hvor et berømt slag fandt sted
Baqa En tilstand efter stadiet fana
Baraqa Gud´s velsignelser
Burraq Halv menneske og halv hest som Profeten Mohammed (Guds fred være med Dem) red på, da De fløj fra Masjid-e-Aqsa (i Jerusalem) til himmelen.
Bulbul Nattergal

Dervish Dervish er et navn der bliver brugt for et medlem ind for den Islamiske orden (tariqa), som lever et liv i fattigdom under observation af en Sheikh (åndelig vejleder)
Dhikr/Zikar At huske Allah (en særlig teknik)
Dinar Guld mønt
Dirham Sølv mønt
Diwan De poetiske sange der bliver sunget blandt sufierne, indeholder læren om vejen, og kan bringe de søgende frem til en dybere oplevelse (san"ii)
Djinn
(Jinn)
God eller ond ånd - Lever på jorden og blandt mennesker, men bor oftest i forladte områder. Disse væsner er både i hankøn og hunkøn. Kan blive op til flere hundrede år gamle. Er usynlige. I visse tilfælde kan de finde på at skræmme mennekser. Hvis man vælger at oversætte Djinn til Poltergejst, skal det vides, at Djinn ikke er menneskelige sjæle.

Eid / Iyd Religiøs fest. (der findes to former for Eid: 1. Eid-ul-Adha og 2. Eid-ul-Fitr)
Engle Himmelske væsner, som udfører Allahs ordrer. De 4 ærkeengle er: Gabriel, åbenbaringernes engel, Michael, israelitternes skytsengel, Israfil, som skal støde i trompet ved dommedag, og Azrael, dødsenglen. - Munkir og Nakir forhører de døde

Fana Selvets opløsning/tilintetgørelse ved mødet med Allahs lys
Faqir/Fakir Den, der følger vejen (fattig foran Allah). Et andet ord for sufi.

Hadis Beretning om Muhammads (Guds fred være med Dem) og hans venners ord og gerninger.
Hadra Sufiernes "dans" under dhikr (betyder tilstedeværelse)
Haqiqat Virkelighed, realitet
Houri / Huri Meget smukke kvinder fra paradiset, som bliver nævnt i Koranen

Iblis (den onde eller den, som er uden håb) En Djinn, som nægtede at bøje sig for Adam og derved blev til Satan (Shaitan): modstanderen. Han leder verdenen mod ugerninger og synd, der vil blive straffet på dommedagen
Ilm an-Nafs Viden om selvet
Ismul adhim Navnet "Allah", det højeste navn

Jabarut En verden af Allahs rene lys
Jesus
(Isa b. Miriam)
Kaldes i Koranen: Allahs sendebud, Messias, Guds ord og søn af Maria, men må ikke kaldes Guds Søn. "Jesus kan lignes med Adam i forholdet til Allah. - Han - skabte ham af støv og sagde til ham: "Bliv til!" - og han blevtil." (Koran 3,59).- I stedet for at dø på korset blev han taget op til himlene

Kaffir En, der ikke tror på Gud
Khalwah En frivillig midlertidig isolation fra omverdenen, hvor man under sheikhens vejledning, gennem gentagelse af Ismul adhim, søger højnelse af det spirituelle stade.
Khidr Moses personlige vejleder fra Gud, iflg. Koranen. Et eventyr fortæller, at han også levede på Abrahams tid, og stadig er i live, fordi han drak aflivets vand
Khirka En sufis eller dervishs kappe sammensat af mange lapper
Khuda Et andet navn for Gud
Kiramat Et mirakel udført af en helgen. Kan virke på samme måde som "Mojza". Til forskel udføres "Mojze" (pluralis) af Profeter. Kiramat har ingen ydre begrænsninger så som at teleparti, svæve, gå på vandet, se frem i tiden og genoplivelse nogen fra døden.

Mahi Den legendariske fisk, som bærer verdenen
Majnun Betydende sindssyg. Navnet blev givet til Kais, der var forelsket i Laila
Malakut Den ukendte, den usete verden
Mojza Et mirakel udført af en Profet. Så som Profeten Jesus (Guds fred være med Dem) gik på vandet, kunne vække de døde til livet. Kunne se frem i tiden. Kun en Profet kan udføre "Mojza" da denne kun er tilknyttet Profeter. Det udførte Mirakel skal ikke sættes i lighedstegn med, jo større Mirakel desto større Profet.
Muezzin En person, der kalder til bøn
Mulk Oprindelig "jord", vores fysiske verden

Nimrod Omtales i Biblen som en vældig jæger. Muslimerne gør ham til den (babylonske?) fyrste, som ville brænde den unge Abraham, men blev straffet af myg

Peri Engel

Qasida Nogle særlige spirituelle sange om vejen
Quran / Koran Guds åbenbarede bog til Profeten Mohammed (Guds fred være med Dem) gennem englen Gabriel.

Rabi'ah Helgeninde fra Basra 713-807. En af de tidlige sufier. Lærte sine mange elever askese og stræben mod den rene, uselviske kærlighed til Allah
Ramazan Måneden, hvor muslimer faster

Sahabi Definitionen er for en muslim (flertal = Sahaba) der levede i Profeten Mohammeds(*) tid, der mindst en gang i sit liv havde set profeten
Salsabil Navn på en flod i paradiset
Sham Syrien
Sjælen Menneskets højerestående del, som længes efter fuldkommenhed. Den eksisterede før legemet og er lukket inde i det som i et bur
Sufi En person, der har fokus på udslettelse af selvet i Guds kærlighed.
Sheikh Den åndelig leder med autoritet fra sin egen sheikh. En autoritet, der gennem kæden af mestre kan følges tilbage til Profeten Muhammed (Guds fred være med Dem)

Tassawwuf Sufi-vejen, sufismen

Zuhd At klare sig uden alt unødvendigt.


Er der ord, som du ikke umiddelbart kan finde, eller ønsker at få dem tilføjet til Ordlisten, er vi naturligvis altid glade for at høre fra dig. Send venligst en mail til info@sufism.dk