Forside | Om os | Kontakt   

 Tilbage     
Formålet med bønnerne Oprettet: 7. august 2005


Bønnen udgør den ene søjle i Islam og bliver betragtet som fundamentet for religionen. Enhver muslim, som undlader at bede sine bønner, og som ikke har nogen gyldig grund, begår en alvorlig overtrædelse af reglerne og en afskyelig synd. Denne forbrydelse er så grov, fordi den er ikke blot mod Gud, hvilket i sig selv ville være slemt nok, men den er også imod selve menneskets natur. Det er et menneskeligt instingt at være tilbøjelig til at tilbede mægtige væsener og at stræbe mod høje mål.

   Muslimer igang med at forrette bøn på en åben gade i New York, USA
Muslimer igang med at forrette bøn på en åben gade i New York, USA

Det mægtigste væsen og det højeste mål af alle er Gud. Den bedste måde at kultivere en sund personlighed i mennesket og at virkeliggøre dets bestræbelser på en udviklingsmæssigt moden måde er gennem den islamiske bøn. At negligere bønne er at undertrykke gode kvaliteter i den menneskelige natur og uretmæssigt at fornægte sig retten til at elske og tilbede, retten til at stræbe og stige op, retten til at udmærke sig i godhed og at opnå noble mål. Sådan en undertrykkelse og fornægtelse udgør en meget alvorlig og destruktiv forbrydelse. Heri ligger betydningen og vitaliteten af bøn i menneskets liv.

Det bør altid erindres, at Gud ikke har brug for menneskenes bøn, for Han er hævet over alle behov. Han er kun interesseret i vor fremgang og vort velvære på alle måder. Når han understreger nødvendigheden af bøn og pålægger os en pligt, ønsker Han at hjælpe os, for hvad vi end gør af godt, er det for vort eget bedste, og hvad vi end gør af dårligt, forbryder vi os imod vore egne sjæle. Her er mennesket igen tyngdepunktet og menneskenes fælles interesse er hovedemnet. De fordele, mennesket kan få ud af den islamiske bøn, er utallige, og bønnens velsignelser er langt uden for vor fatteevne. Dette er ikke blot en ”teori” eller en formålstjenlig antagelse; det er et fascinerende faktum og en spirituel oplevelse. Her er en optegnelse over effektiviteten af den islamiske bøn.

1. Den styrker troen på Guds eksistens og godhed og transmitterer denne tro ind til menneskets hjertes inderste kerne.
2. Den levendegør denne tro og gør den til noget konstruktivt i livets praktiske gøremål.
3. Den hjælper mennesket med at erkende sin naturlige og instinktive stræben mod storhed og høj moral, mod excellence og dydig vækst.
4. Den renser hjertet og udvikler sindet, kultiverer samvittigheden og trøster sjælen.
5. Den fostrer de gode og agtværdige sider i mennesket og betvinger de dårlige og uagtværdige tilbøjeligheder.

Muslime i bøn   

Når vi undersøger den islamiske bøn og studerer dens unikke natur, vil den afsløre for os, at det ikke blot er en fysisk bevægelse eller en tom recitation af den Hellige Bog (Koranen). Det er en uforlignelig og ikke tidligere set former for intellektuel meditation og spirituel hengivenhed, som kombinerer moralsk opløftelse og fysisk bevægelse. Det er en ren islamisk oplevelse, hvor enhver muskel i legemet går sammen med sjælen og sindet i tilbedelsen og forherligelsen af Gud. Det er svært igennem ord at formidle den fulde betydning af den islamiske bøn, men det kan siges som følger. Den er:
1. En øvelse i disciplin og viljestyrke.
2. En øvelse i hengivenhed over for Gud og alle værdige objekter.
3. En årvågen erindring om Gud og en konstant åbenbaring af Hans Godhed.
4. En kim til spirituel kultivering og moralsk sundhed.
5. En vejledning til den mest ”betryggende” form for liv.
6. En sikkerhed mod usømmelighed og ondskab, mod vildførelse og vildfarelse.
7. En demonstration af sand lighed, solidt sammenhold og broderskab.
8. Et udtryk for taknemlighed over for Gud og en værdsættelse af Ham.
9. En vej til indre fred og stabilitet.
10. En overstrømmende kilde til tålmodighed. Mod, håb og tiltro.


Kilde: Islam i fokus, Dr. Hammudah Abdalati; S.B. Forlag