Forside | Om os | Kontakt   

 Tilbage     
Korte læresætninger

Af kendte sufier

"Husk altid Gud, for det at huske Ham giver styrke og vinger til åndens fugl. Hvis du når det mål helt og fuldt, så er det lys over lys."

"Ved at huske Gud så bliver dit inderste væsen oplyst lidt efter lidt, og du opnår en vis grad af frigørelse fra denne verden." (Jalal-ad-Din Rumi, Fihi ma Fihi)

"Jeg tænkte så ofte på Dig, at jeg blev Dig. Lidt efter lidt kom Du nærmere, og lidt efter lidt forsvandt jeg bort." (Javad Nurbakhsh, In the Tavern of Ruin)

Om virkelighed og sandhed:
"Alt, der opleves i virkeligheden, er fantasi - men i virkeligheden er det virkelighed. Men den, der forstår den virkelighed, har fattet vejens mysterier" (Ibn Árabi, Fusus al-hikam)

Fra det uvirkelige til det virkelige - "Gud har skabt alle væsener som slør. Den, der forstår det, bliver ledt tilbage til Ham, men den, der tager slørene for virkelighed, afskæres fra Hans virkelighed." (Muhyi I-Din Ibn Árabi, al Futuhat al- Makkiyya)

"Alle materielle vanskeligheder og problemer i verden kan løses ved tæt kontakt med éns fæller blandt dervisherne. En sådan gensidig tjeneste er basis for alt broderskab. Dertil kommer, at når man har gjort sig fri fra sådanne vanskeligheder, har man mere tid til at løse sine egne åndelige problemer. Igennem broderskabet skabes der og fremmes der en større intimitet blandt medlemmerne af ordenen, fra andre dervisher modtager man den adab (levevis), som kendetegner sufier, og derigennem når man frem til fuldkommenhed." (Javad Nurbakhsh, In the Tavern of Ruin)

"En elsker gik til sin elskedes dør og bankede på. "Hvem er der?" Han svarede: "Det er mig", og stemmen sagde: "Der er ikke plads til mig og dig", og døren blev aldrig åbnet. Efter et år i ensomhed og selvfornægtelse vendte den elskende tilbage og bankede på døren igen. En stemme indefra spurgte: "Hvem er du?" Han svarede: "Jeg er dig" - så blev døren åbnet." (Jalal al-Din Rumi)

"Den, der har beruset sig i den evige vin, vil ikke opfatte begæret, kun ane vinens duft. Alle døde ting vil sende dig deres hilsen og fortælle dig deres hemmeligheder, som om du var venner og slægtninge. Når den Højeste Ånd har omformet dig i sin kærlighed, så bliver alle jordiske former ånder for dine øjne. Nu må jeg hvirvle mig i en dans, i en cirkel med usløret ansigt. Kærligheden synger kun om kærlighed. Når den røde rose tager af sted på sin tur, så følger alle planter efter den. Kom med den sødeste konfekt og vin og sæt dig selv foran mig, du hvis ansigt er lys, og hvis vin er ild!" (Jalal al-Din Rumi, Diwan-i Kabir)

"Musik fremkalder kun i hjertet det, som allerede er til stede dér. I den, hvis inderste er knyttet til noget andet end Gud, frembringer musikken sanselige følelser. Men den, som i sit inderste er knyttet til Guds kærlighed, bevæges - ved at høre denne musik til at gøre Hans vilje." (Umar al-Suhrawardi, Awarif al-maárif)

"Dans, hvor du kan sønderbryde dig selv og helt forlade alle verdslige lidenskaber. Rigtige mænd danser og hvirvler op slagmarken. De danser i deres eget blod. Når de giver sig selv hen, klapper de i hænderne, når de forlader selvets ufuldkommenhed, danser de. Deres mindesangere spiller kun musik fra det indre, sådan at hele oceaner af lidenskab skummer på toppen af deres bølger." (Jalal al-Din Rumi)